ขั้นตอนการใช้ระบบ
1.เลือกวันที่ต้องการนัด
2.ลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า/ใหม่
3.ลงข้อมูลเบื้องต้น
4.พิมพ์/จด หมายเลยนัด
เพื่อมายืนยันกับเจ้าหน้าที่
จำนวนที่รับได้
5 คน

เวลานัด
8.30-9.30น.
9.30-10.30น.
10.30-11.30น.

 
ค้นหาใบนัด

 
ขนาดตัวอักษร : 12
แพทย์ : มีนาคม   เมษายน 2018   พฤษภาคม    

วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันที่ 1
วันที่ 2
เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 3
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 4
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 5
เวลา 8:30


เวลา 9:00


เวลา 9:30
วันที่ 6
วันจักรี
วันที่ 7
วันที่ 8
วันที่ 9
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 10
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 11
เวลา 8:30


เวลา 9:30
วันที่ 12
วันหยุดเพิ่มเติมวันสงกรานต์
วันที่ 13
วันสงกรานต์
วันที่ 14
วันที่ 15
วันที่ 16
วันสงกรานต์
เวลา 8:30
วันที่ 17
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 18
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 19
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 20
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 21
วันที่ 22
วันที่ 23
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 24
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
วันที่ 25
เวลา 8:30


เวลา 10:30
วันที่ 26
เวลา 8:30


เวลา 9:30
วันที่ 27
เวลา 8:30


เวลา 10:30
วันที่ 28
วันที่ 29
วันที่ 30
เวลา 8:30


เวลา 9:30


เวลา 10:30
PDF     login

พัฒนาโดย งานคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง.